12.11.2021

„Dotknąć świata, dojrzeć do zmian – aktywizacja w PSONI Police”, RPZP.7.01.00-32-K003/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020

W ramach praktyki zawodowej realizowanej i współfinansowanej w ramach projektu, mającego na celu integrację osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/ lub wykluczeniem społecznym oraz ukierunkowanie ich na aktywizację społeczno – zawodową, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach zawarł umowę na praktyki z siedmioma osobami objętymi projektem. Realizacja umowy miała miejsce na terenie administrowanego przez Zakład cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach. Do głównych zadań
i czynności realizowanych w ramach praktyki zawodowej należało utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza.


Uczestnicy projektu byli dla administracji cmentarza ogromnym wsparciem przez cały okres odbywania praktyk, a szczególnie podczas wzmożonych pracy poprzedzających uroczystości Wszystkich Świętych. W swojej pracy wykazywali się sumiennością i starannością w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Wraz z pracownikami Zakładu dokonali wszelkich starań aby na terenie cmentarza w okresie jesiennym nie zalegały opadające liście, oraz panował ład i porządek.
Za cały trud, wkład i poświęcenie w wykonywaniu powierzonej pracy


bardzo dziękujemy!!!

 


29.10.2021

„Ocalić od zapomnienie III edycja”

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w roku bieżącym zrealizował III edycję autorskiego projektu „Ocalić od zapomnienia”, cieszącego się dużym zainteresowaniem.

W tym roku w projekcie uczestniczyli wolontariusze z:

  • Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży
  • Szkoły Branżowej I Stopnia Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach
  • Wolontariusze ze Stowarzyszenia Polska 2050 Koło w Policach

Realizacja zadania zakłada połączenie czynności porządkowych, oraz promowanie działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o dziedzictwie kulturowym gminy. Ubiegłe edycje programu pokazały, że chęć uczestnictwa w tego rodzaju przedsięwzięciach jest bardzo duża i pozytywnie odbierana przez społeczność lokalną, która poprzez media mogła zobaczyć jak dużo pracy zostało włożone w uprzątnięcie terenu  nieczynnego cmentarza przy ul. Mazurskiej oraz Lapidarium Polickiego.

Dzięki współpracy z  Wolontariuszami ze Stowarzyszenia  Polska 2050 Koło w Policach, dnia 25.10.2021 r., na cmentarzu komunalnym przy ulicy Tanowskiej uporządkowano 20 grobów zapomnianych natomiast dnia 26.10.2021r., wraz z wolontariuszami Szkoły Branżowej I Stopnia Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży  porządkowano zaniedbane opuszczone groby  na  nieczynnym cmentarzu przy ul. Mazurskiej oraz Lapidarium Polickim.

 


25.10.2021 r.

Stojaki na narzędzia wyposażone w worki bio

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach informuje, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wyposażył wszystkie stojaki na cmentarzach komunalnych zarządzanych przez Zakład w 60 litrowe worki na bio z przeznaczeniem na odpady zielone z porządkowanych grobów.

Wszystkich odwiedzających i porządkujących groby z liści i innych odpadów zielonych prosimy o korzystanie z worków i po napełnieniu stawianie ich przy pojemnikach na odpady.

Zakład zajmie się utylizacją tak zgromadzonych odpadów


22.10.2021 r.

Tablice informacyjne administracji na cmentarzu przy ulicy Tanowskiej w Policach

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach informuje, że w związku z konse-kwentnie podnoszoną jakością świadczonych usług, posadowił na terenie cmentarza komu-nalnego w Policach przy ulicy Tanowskiej testowo dwie tablice ogłoszeniowe przy obu głów-nych bramach wejściowych na cmentarz. Mają one służyć zwiększeniu kanałów informacyj-nych dotarcia do odwiedzających groby.
Dotychczasowe tablice zostały odpowiednio oznaczone i będą służyły wyłącznie na potrzeby zamieszczania nekrologów.


17.06.2021r.

Rozbudowa monitoringu na cmentarzu komunalnym w Policach przy ulicy Tanowskiej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach informuje, że w związku z konsekwentnie podnoszoną jakością świadczonych usług, w tym dbałość o bezpieczeństwo osób odwiedzających groby jak również wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom społecznym, zwiększyliśmy obszar monitoringu na terenie cmentarza o dwie dodatkowe kamery obejmujące swoim zasięgiem główną aleję prowadzącą od bramy nr 2 w kierunku ul.Wróblewskiego/ Chodkiewicza.

 

15.06.2021 r.

„Ocalić od zapomnienia”

Wolontariusze ze Szkoły Branżowej I Stopnia Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, ponownie przystąpili do porządkowania zaniedbanych i opuszczonych grobów  na cmentarzu komunalnym przy ulicy Tanowskiej w Policach.

Poprzednie edycje programu pokazały, że chęć uczestnictwa młodzieży w tego rodzaju przedsięwzięciach jest bardzo duża i pozytywnie odbierana przez społeczność lokalną.

Za włożoną pracę przy porządkowaniu grobów bardzo dziękujemy!!!

 

17.06.2021 r.

W czerwcu br. na polickim cmentarzu przy ul. Tanowskiej stanęły 3 nowe pojemniki na zużyte baterie. Zostały one ustawione przy obydwu bramach wjazdowych na cmentarz oraz na przeciwko kwatery 42, przy stojaku na narzędzia do porządkowania grobów.

Pojemniki służyć będą odwiedzającym groby bliskich i ułatwią im składowanie zużytych baterii głownie pochodzących z elektronicznych zniczy LED. Mają one też propagować właściwą postawę ekologiczną. Pamiętajmy, że zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi, dlatego nie należy wyrzucać ich do pojemników przeznaczonych na inne odpady.

 

22.10.2020 r.

„Ocalić od zapomnienie II edycja”

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w związku z kontynuacją projektu „Ocalić od zapomnienia II edycja”, którego celem jest systemowe podejście do tematu porządkowania nieczynnych cmentarzy, zaniedbanych opuszczonych grobów, miejsc pamięci
tj. Lapidarium, Pomnik Ofiar Faszyzmu, stanowiących zabytki nieruchome gminy Police ujęte
w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dzięki współpracy Zakładu z wolontariuszami Szkoły Branżowej I Stopnia Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach w dniu 22.10.2020 r. porządkowano zaniedbane opuszczone groby  na cmentarzu komunalnym przy ulicy Tanowskiej.

Realizacja zadania zakłada połączenie czynności porządkowych, oraz promowanie działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o dziedzictwie kulturowym gminy wśród młodzieży. Ubiegłoroczna I edycja programu pokazała, że chęć uczestnictwa młodzieży w tego rodzaju przedsięwzięciach jest bardzo duża i pozytywnie odbierana przez społeczność lokalną, która poprzez media mogła zobaczyć jak dużo pracy młodzież włożyła w uprzątnięcie terenu  nieczynnego cmentarza przy ul. Mazurskiej oraz Lapidarium Polickiego.

 

 

26.10.2020 r.

Bądź eko. Daj zniczowi drugie życie

 

W dniu 22 października br. na cmentarzu komunalnym w Policach przy ulicy Tanowskiej, przy głównej alejce w nowej części cmentarza został posadowiony regał na znicze do ponownego wykorzystania.

Regał ma na celu promowanie wśród odwiedzających groby zachowań ekologicznych przejawiających się m.in. w ponownym wykorzystaniu osłon na znicze a tym samym docelowo zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych na cmentarzu.

Na razie na cmentarzu stanął jeden regał, jeżeli się sprawdzi to wówczas w kolejnych latach zostanie posadowiona większa ilość tego typu konstrukcji także na pozostałych cmentarzach komunalnych.

 

01.09.2020 r.

Informujemy o zakończeniu  zadania pn ” naprawa ciągu pieszo- jezdnego przy kwaterach nr 15 – 17, polegająca na uzupełnieniu wierzchniej warstwy nawierzchni z tłucznia kamiennego wraz z robotami towarzyszącymi  na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach, administrowanego zez ZGKiM w Policach”.

 Miejsce wykonania robót:

  • cmentarz ul. Tanowska w Policach, kwatery 15 – 17

17.07.2020 r.

 

Zapomniałeś? Pożycz. Nie zapomnij oddać.

zakończenie II- etapu Piastów (Jasienica), Przęsocin, ul. Tanowska (wejście od strony ul. Wróblewskiego

 Po zakończenie II etapu umowy polegającej na montażu stojaków z narzędziami porządkowymi, ZGKiM w Policach oddaje do dyspozycji 3 kolejne punkty
w miejscowości: ul. Piastów (Jasienica), Przęsocin, ul. Tanowska (wejście od strony ul. Wróblewskiego)

W obecnej chwili wszystkie cmentarze będące w administracji ZGKiM zostały wyposażone w stojaki z zestawami porządkowymi, które mają przede wszystkim ułatwiać mieszkańcom porządki na grobach. Na każdym ze stojaków znajdują się: grabie, szczotki, konewki, łopatki , które udostępnione są za darmo!!!

29.06.2020

 

Zapomniałeś? Pożycz. Nie zapomnij oddać.

Niekłończyca, Trzebież

 ciąg dalszy realizacji autorskiego pomysłu

 

W ubiegłym roku na cmentarzu komunalnym w Policach pojawiły się trzy pierwsze testowe stojaki z zestawami porządkowymi. Dziś ZGKiM w Policach oddaje do dyspozycji 2 kolejne punkty na cmentarzach w miejscowości:
Niekłończyca oraz Trzebież.

Stojaki są  czytelnie oznakowane, opatrzone hasłem „Zapomniałeś? Pożycz. Nie zapomnij oddać” żeby nikt nie miał wątpliwości, że sprzęt można pożyczyć, ale też, że należy go zwrócić.

Na każdym ze stojaków znajdują się: grabie, szczotki, konewki, łopatki , które udostępnione są za darmo!!!

Stojaki mają przede wszystkim ułatwić mieszkańcom porządki na grobach. 

Biorąc pod uwagę pozytywne komentarze po ustawieniu pierwszych stojaków  z zestawami porządkowymi, ZGKiM w Policach jako Administrator cmentarza w najbliższych tygodniach odda do dyspozycji 3 kolejne takie punkty tj. przy ul. Piastów – Jasienica,  w miejscowości Przęsocin oraz na cmentarzu przy ul. Tanowskiej wejście od strony ul. Wróblewskiego.

 

 

 


Police, dnia 19.06.2020 r.

Cmentarze komunalne administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

Informujemy o zakończeniu  II etapu inwestycji pn. ”wykonanie nawierzchni pod kontenery, pojemniki 1 100l, oraz chodniki stanowiące dojście do WC na cmentarzach komunalnych administrowanych przez ZGKiM w Policach”.

 Miejsce wykonania robót:

  • cmentarz ul. Tanowska w Policach,
  • cmentarz ul. Piastów Police- Jasienica,
  • cmentarz Przęsocin,
  • cmentarz Trzebież

Wykonanie nawierzchni daje możliwość ustawiania pojemników i kontenerów na odpady w sposób zabezpieczający ich ewentualne zsunięcie, ułatwia jakość obsługi wywozu odpadów,  zwiększa komfort przemieszczania się w kierunku WC oraz wpływa na estetykę tych miejsc.


20.05.2020 r.

Kaplica cmentarna

Informujemy, iż został zakończony pierwszy etap zadania pn. „ Remont Sali wystawowej w kaplicy cmentarnej przy ul. Tanowskiej w Policach”

Z dniem 11.05.2020 r. Administracja cmentarza udostępniła po remoncie salę wystawową w kaplicy cmentarnej przy ul. Tanowskiej. W dalszej kolejności planowana jest m.in.: wymiana ławek, katafalku raz stojaków na wieńce.


Internetowa wyszukiwarka grobów

Z dniem 13 stycznia 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach oddaje do Państwa dyspozycji internetową wyszukiwarkę grobów GROBONET PRO® umożliwiającą odnalezienie grobów osób pochowanych na wybranym cmentarzu poprzez podanie danych takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, data śmierci, lokalizacja grobu na cmentarzu. Jako wynik otrzymujemy komplet informacji o osobie pochowanej, wraz z miejscem pochówku, mapą pomocniczą oraz fotografią nagrobka. Można sprawdzić  również do kiedy opłacone jest miejsce pochówku lub zapalić wirtualny znicz na grobie najbliższych.

Wyszukiwarka dostępna jest z poziomu strony internetowej http://cmentarze.police.pl/ lub bezpośrednio pod adresem https://police.grobonet.com/index.php

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony i skorzystania z interaktywnego planu cmentarzy.

Jednocześnie informujemy, że w razie wątpliwości lub uwag prosimy o kontakt  z biurem Administracji Cmentarza  przy ul. Tanowskiej  8 w Policach tel. 91 3 121 281 / 91 3 121 282 bądź zgłoszenie błędu poprzez wyszukiwarkę GROBONET.


Cmentarz Niekłończyca

Informujemy o zakończeniu zadania inwestycyjnego:

„Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzu komunalnym w Niekłończycy, administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej w Policach”


Zapomniałeś? Pożycz. Nie zapomnij oddać.

 

Zbliża się okres poprzedzający uroczystości Wszystkich Świętych, czyli czas, w którym częściej niż zwykle odwiedzamy groby naszych bliskich. Niejednokrotnie zdarza się, że chcąc uporządkować groby zapominamy przydatnego w tym celu narzędzia. Dlatego też na cmentarzu komunalnym w Policach pojawiły się trzy pierwsze testowe stojaki z zestawami porządkowymi, usytuowane przy bramach wejściowych nr 1 i nr 2 od ulicy Tanowskiej, oraz przy wejściu od strony ul. Wróblewskiego (nowa część cmentarza).

Stojaki są  czytelnie oznakowane, opatrzone hasłem „Zapomniałeś? Pożycz. Nie zapomnij oddać” żeby nikt nie miał wątpliwości, że sprzęt można pożyczyć, ale też, że należy go zwrócić.

Na każdym ze stojaków znajdują się: grabie, szczotki, konewki, łopatki , które udostępnione są za darmo!!!

Stojaki mają przede wszystkim ułatwić mieszkańcom porządki na grobach. Jeżeli pomysł się sprawdzi i narzędzia będą wracały na miejsce, to w planach jest ustawienie kolejnych takich punktów na pozostałych częściach cmentarza przy ul. Tanowskiej w Policach a docelowo myślimy również o sukcesywnym zaopatrywaniu w stojaki pozostałych cmentarzy będących w  administracji ZGKiM.


Projekt „Ocalić od zapomnienia” wystartował

 

W uznaniu historycznego waloru cmentarzy dzięki współpracy Zakładu z wolontariuszami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Trzebieży w ramach autorskiego projektu „Ocalić od zapomnienia” w dniu 25.10.2019 r. porządkowano cmentarz komunalny przy ulicy Mazurskiej oraz Lapidarium. Projekt zakłada połączenie prac porządkowych na tym terenie z późniejszą prezentacją historyczną, której głównym tematem będą cmentarz przy ul. Mazurskiej i Lapidarium, stąd swoim zamierzeniem wpisuje się w Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Police na lata 2019 – 2022, którego celem jest m.in. promowanie działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o dziedzictwie kulturowym gminy wśród mieszkańców.

W kolejnych latach projekt zostanie poszerzony o współpracę z kolejnymi wolontariuszami i będzie obejmował kolejne historyczne miejsca pochówku na terenie Gminy Police, którymi zarządza / opiekuje się Zakład


Terminal Płatniczy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, informuję że od dnia 31.05.2019 r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesantów, umożliwił płatność bezgotówkową  za usługi pogrzebowe na cmentarzach komunalnych w gminie Police.

Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla Administracji przełoży się na usprawnienie pracy.

Płatności można dokonywać w biurze Administracji Cmentarza w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 14:00.

Automatyczne szlabany i monitoring na cmentarzu komunalnym w Policach przy ulicy Tanowskiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach informuje, iż   począwszy od 14.11.br. uruchomione zostały na bramie nr 1 i nr 2 cmentarza komunalnego w Policach przy ulicy Tanowskiej automatyczne szlabany wraz z systemem monitoringu.

Wdrożenie regulowanego ruchu pojazdami mechanicznymi na terenie cmentarza wpisuje się w realizowaną konsekwentnie politykę podnoszenia jakości świadczonych usług, dbałości o bezpieczeństwo osób odwiedzających groby a także wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom w zakresie swobodnego i bezpiecznego dostępu do nowej części cmentarza.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji o zasadach wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza proszone są o kontakt z Administracją Cmentarza (budynek Starostwa Polickiego), ulica Tanowska 8, pokój nr 12, 13.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.zgkim.police.pl gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje.